Ich harmonogram przedstawia się następująco:

– os. Bogoczowiec, 17 maja, godz. 17.00, świetlica Szkoły Podstawowej nr 3,

– sołectwo Skrzeczkowice – zebranie wyborcze (wybory sołtysa), 22 maja, godz. 17.00, Dom Sołecki Borynia,

– sołectwo Ruptawa, 24 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17,

– os. Staszica, 30 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 19.