W czasie spotkania pracownicy Centralnego Punktu Informacyjnego oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych:

  • przedstawią informacje o rodzajach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (warsztaty aktywizacji, doradztwo, pośrednictwo zawodowe i pracy, staże, szkolenia, kursy, środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej);
  • zaprezentują aktualnie realizowane projekty dla osób niepełnosprawnych;
  • udzielą indywidualnych konsultacji (dla zainteresowanych).

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl (ze wskazaniem imienia, nazwiska i nr telefonu kontaktowego). Dane osobowe osób, które przyślą zgłoszenia będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania.
 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.cpe.gov.pl/cpi