Piątkowe spotkanie  podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich była konferencją prasową zapowiadającą grę plenerową „Tu warto się zatrzymać!”, która tego dnia ruszała równocześnie w trzech miastach uczestniczących w projekcie. Założenia projektu oraz zasady gry plenerowej, przedstawicielom czeskich i polskich mediów,  przedstawił Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój. Do udziału w grze i odwiedzaniu m.in. naszego miasta namawiali swoich mieszkańców prezydent Hawierzowa, Zdenek Osmanczyk oraz zastępca prezydenta Karwiny, Lukasz Raszyk.

Druga część spotkania była warsztatem projektowym, w którym uczestniczyli  przedstawiciele miast partnerskich oraz dyrektor Biura Polskiej Części Euroregionu Śląsk Cieszyński, Bogdan Kasperek.