Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 czerwca w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala 129 budynek A (sala Rady Miasta), w godzinach od 10.00 do 14.00.

Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia na inwestycje  z zakresu wdrażania i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych, wsparcia z zakresu podejmowania  rozwoju działalności badawczo – rozwojowej, a także zakupu usług doradczych w ramach Poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.

Omówione zostaną zasady dotyczące:
– pozyskiwania wsparcia,
– wypełniania wniosku o dofinansowanie,
– kwalifikowalności wydatków,
– kryteriów oceny projektów.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
Spotkanie będzie miało charakter nieodpłatny.

W celu wzięcia udziału prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres zgloszenia@scp-slask.pl lub faxem pod numer tel. 32 743 91 61. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl. Zgłoszenia uczestników będą potwierdzane drogą mailową. Z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który powinno zostać przesłane potwierdzenie ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Jednocześnie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że spotkania o identycznej tematyce odbędą się w:

Bielsku-Białej, 29 maja 2012 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40, sala konferencyjna, I piętro, pok. 122, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Chorzowie, 4 czerwca 2012 r. w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów ul. Katowicka 47, pok. 6, parter,  w godzinach od 10.00 do 14.00.

Częstochowie, 12 czerwca 2012 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym,
ul. Wały Dwernickiego  117/121, w godzinach od 10.00 do 14.00.

W razie pytań prosimy o kontakt z Komórką ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Jolanta Romańczuk – Sorek, Małgorzata Trzcińska, Adriana Witkowska-Konieczny tel. (032) 743 91 65 , (32) 743 91 67.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.