PROGRAM KONFERENCJI

23 maja, środa

08:00-10:00 – Rejestracja uczestników w Domu Zdrojowym

10:00-11:30 – Uroczyste otwarcie konferencji

– Powitanie uczestników przez Komitet Organizacyjny

– Wystąpienie Rektora AGH

– Wystąpienie Prezesa JSW S.A.

– Wystąpienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

– Wystąpienie zaproszonych Gości

11:30-12:00 – Sesja Plenarna

11.30-12.00 UTYLIZACJA METANU POKŁADÓW WĘGLA POLSKICH KOPALŃ ref. Prof. Stanisław Nawrat, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

14:00-15:00 – Sesja Naukowa – Metan z pokładów węgla i jego pozyskanie 1

–          14.00-14.20 WYDOBYCIE GAZU METANOWEGO W ZAGŁĘBIU RUHRY – ZAGOSPODAROWANIE GAZU KOPALNIANEGO O NISKIEJ ZAWARTOŚCI KONCENTRACJI  < 25% ref. Hans-Dieter Hoffman, STEAG GmbH Nienmcy

–          14.20-14.40 KONCEPCJA ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA OTWORAMI Z POWIERZCHNI I UTYLIZACJI METANU ref. Sebastian Napieraj, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

–          14.40-15.00 DOŚWIADCZENIA W ODMETANOWYWANIU NA KOPALNIACH CZYNNYCH I ZLIKWIDOWANYCH W OBSZARZE SAARY, ref. Lothar Hesidenz, STEAG GmbH Nienmcy

15:20-16:20 – Sesja Naukowa – Metan z pokładów węgla i jego pozyskanie 2

–          15.20-15.40 UTYLIZACJA METANU Z ODMETANOWANIA KOPALŃ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. ref. Kazimierz Gatnar, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

–          15.40-16.00 GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ref. Marian Jarosz, Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej

–          16.00-16.20 POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ENERGETYCZNE METANU POZYSKANEGO Z KOPALŃ KHW S.A. ref. Daniel Borsucki, Katowicki Holding Węglowy S.A.

16:40-17:40 – Sesja Naukowa – Utylizacja metanu z pokładów węgla

–          16.40-17.00 TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY BUDOWY GAZOWYC UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY, ref. Prof. Janusz Skorek, Politechnika Śląska

–          17.00-17.20 WYKORZYSTANIE METANU W ELEKTROCIEPŁOWNIACH SPÓŁKI ENERGETYCZNEJ „JASTRZĘBIE ”S.A.  DOSWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE, ref. Henryk Niechoj, Spółka Energetyczna „JASTRZĘBIE” S.A.

–          17.20-17.40 DOŚWIADCZENIA FIRMY CATERPILLAR W WYKORZYSTANIU GAZU Z ODMETANOWANIA KOPALŃ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ref. Grzegorz Kotte, Eneria Sp. z o.o.Caterpillar Electric Power

24 maja, czwartek

09:00-10:20 – Utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego

–          09.00-09.20 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA REAKTORÓW BEZGRADIENTOWYCH  W PROJEKTOWANIU REAKTORÓW PRZEMYSŁOWYCH, ref. Prof. Dobiesław Nazimek, UMCS Lublin

–          09.20-09.40 INSTALACJA WIELKOLABORATORYJNA DO KATALITYCZNEGO USUWANIA METANU Z POWIETRZA WENTYLACYJNEGO KOPALŃ, ref. Dr inż.
Barbara Kucharczyk, PWr Wrocław

–          09.40-10.00 EFEKTYWNA TECHNOLOGIA WZBOGACANIA W METAN GAZÓW POCHODZĄCYCH Z ODMETANOWANIA KOPALŃ WĘGLA, ref. Prof. Andrzej Olajossy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

–          10.00-10.20 PROEKOLOGICZNA TECHNOLOGIA UTYLIZACJI METANU Z KOPALŃ, ref. Prof. Stanisław Nawrat, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:40-11:40 – Sesja Naukowa – Nowe technologie utylizacji metanu

–          10.40-11.00 ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DLA OCENY ZASOBÓW METANU I JEGO EKSPLOATACJI Z POLA MOSZCZENICA, ref. Prof. Jerzy Stopa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

–          11.00-11.20 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPLNEJ W PROCESIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OSTRAWSKO-KARWIŃSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM, ref. Adam Pytlik, Green Gas DPB, a.s.

–          11.20-11.40 GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE GAZU Z ODMETANOWYWANIA KOPALŃ, ref. Piotr Zajusz, Spółka Energetyczna „JASTRZĘBIE” S.A.

12:40-13:40 – Sesja Naukowa – Kierunki, szanse i ograniczenia w zakresie inwestowania w przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem metanu pokładów węgla – wykład i dyskusja

–          12.40-13.00 MECHANIZMY PROTOKOŁU Z KIOTO W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM, ref. Dr Ireneusz Grzybek, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

–          13.00-13.20 ZMIANY W ENERGETYCE A WYDOBYCIE GAZU METANOWEGO W ZAGŁĘBIU RUHRY, ref. Franz Josef Beßelmann, STEAG GmbH Nienmcy

–          13.20-13.40 MOŻLIWOŚCI SEKWESTRACJI CO2 W GŁĘBOKICH FORMACJACH GEOLOGICZNYCH NA TERENIE CZECH I POLSKI, ref. prof. Ing. Petr Bujok, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

13.40-14.20 – Prezentacja modelu instalacji skraplania gazu z KWK Krupiński

19.00 Spotkanie uczestników Konferencji w Domu Zdrojowym – spotkanie Gwarków

25 maja, piątek

9:00-14:00 – Program techniczny – Utylizacja metanu z pokładów węgla w JSW S.A.

9.00 – Zbiórka przed Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju

9.15 – 10.15 Wyjazd do KWK Jas-Mos – zwiedzanie instalacji badawczej utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

10.15 – 12.00 – Wyjazd do KWK Pniówek – zwiedzanie instalacji utylizacji metanu z odmetanowania dla celów produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu

14.00 Zakończenie Konferencji.