Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides zapraszają na cykl bezpłatnych seminariów, na których zostaną omówione formalno-prawne i etyczne zasady funkcjonowania organizacji w Polsce.

Seminaria odbędą się w Rybniku w maju i czerwcu br. Każdy z uczestników otrzyma wzory niezbędnych dokumentów i bezpłatne narzędzie do stworzenia BIP-u. W trakcie spotkań zaplanowana jest dyskusja z uczestnikami, z której wnioski i opinie zostaną wykorzystane do wypracowania narzędzi i rozwiązań koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Najbardziej aktywni uczestnicy zostaną zaproszeni do prac w  zespole  ds. standaryzacji. W drugiej połowie 2012 roku zespół ten opracuje merytorycznie m.in. przykładową stronę internetową BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) do wykorzystania przez organizacje oraz dokumenty dotyczące wymagań formalnych i jawności w NGO.

Terminy i tematy spotkań:

22 maja 2012 (14.00-20.00) – Seminarium nt. etyki w działaniach organizacji pozarządowych (m.in. zarobki w organizacjach, konflikt interesu, kontakt z władzami publicznymi, konkurencyjność między organizacjami, równość kobiet i mężczyzn).

04 czerwca 2012 (14.00-20.00) – Seminarium nt. wymagań organizacyjno-prawnych               (m.in. dokumenty, które powinna posiadać organizacja i dlaczego, przykłady dokumentów, sankcje           za nieposiadanie).

20 czerwca 2012 (14.00-20.00) – Seminarium nt. standardów i przejrzystości działań organizacji (w tym m.in.: komunikacja z interesariuszami, przejrzystość zarząd – członkowie – odbiorcy – otoczenie, informacja publiczna, sposoby informowania i udostępniania informacji, narzędzia);

Liczba uczestników ograniczona: 15 osób/seminarium. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dbając o wysoki poziom merytoryczny spotkań, każdy uczestnik powinien uczestniczyć w całym cyklu seminariów.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia  (imię i nazwisko, telefon oraz nazwę reprezentowanej organizacji) do Sandry Mikołajczyk (Specjalista ds. wypracowania standardu), mail: s.mikolajczyk@mostkatowice.pl. W tytule należy  podać miasto, gdzie zarejestrowana jest organizacja.

Projekt „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO” realizowany jest w okresie kwiecień 2012 – listopad 2013 przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.