Często myślimy o tym, że trzeba poznać dzieje swojej rodziny, popytać krewnych o zagadkowe losy niektórych przodków, poszukać ich śladów lub choćby zainteresować się życiem dziadków. Nawet jeśli się nie zajmujemy rodzinną genealogią, to przechowujemy stare fotografie i przedmioty po przodkach, kojarzymy z nimi miejsca i zdarzenia, zatrzymujemy się tam, gdzie oni przebywali. W ciągu lat nauczyliśmy się patrzeć na przodków bardziej przez pryzmat historii niż rodziny. Nawet jeśli przodkowie nie uczestniczyli w historycznych wydarzeniach, to widzimy ich na tle tych zdarzeń i wkomponowujemy ich postaci w realia przeszłości. Na życie naszych przodków kładł się cień dziejów i brali na siebie ciężar ich powinności. Trzeba nam wobec tych powinności zachować szacunek – o przodkach powinniśmy pamiętać. Przygotowujemy drzewa genealogiczne naszych rodzin dla przyszłych pokoleń członków Waszych rodzin – zaznaczają organizatorzy.

Regulamin:

1. Każda rodzina prezentuje jedną genealogię w dowolnej formie (przestrzenna, płaska, album, gazetka itp. – całkowita dowolność i twórczość rodziny).
2. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać dane personalne, adresowe i telefon przedstawiciela rodziny.
3. Prace należy składać w Galerii Historii Miasta „Łazienki” w Parku Zdrojowym, ul. Witczaka 4 w terminie do 25 maja 2012 r. (piątek) do godz. 15.00.
4. Prace ocenia jury powołane przez organizatorów.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dni Jastrzębia-Zdroju w czerwcu 2012 roku.
6. Prace biorące udział w konkursie zostaną zarchiwizowane w Galerii Historii Miasta.