Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3.    Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców.

4.    Informacja Prezydenta Miasta na temat sytuacji w WSS Nr 2 oraz sytuacji           w służbie zdrowia w mieście.

5.    Wystąpienie zaproszonych gości

·         Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

·         Przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia na temat kontraktu dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2012,

·         Przedstawicieli Związków Zawodowych WSS Nr 2,

·         Przedstawiciela pracowników części praktycznej Oddziału Rehabilitacji WSS Nr 2,

·         Wystąpienie innych gości.

6.    Dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do:

·         Prezesa Rady Ministrów,

·         Ministra Zdrowia,

·         Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z oczekiwaniem zapłaty za nadwykonania kontraktu za 2011 rok i zwiększenia kontraktu dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2012 oraz powstrzymania przed przekształceniem WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w spółkę kapitałową.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie posiedzenia.