Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości oferuje:

  • bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych),
  • poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze (w tym pozyskiwania środków z POKL i innych programów grantowych),
  • informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej,
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, marketingu, prawa
  • szkolenia tematyczne,
  • wsparcie infrastrukturalne.

Inkubator to również miejsce spotkań organizacji pozarządowych, wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego – biuro w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 12 A, e-mail: irena.przybylska@cop.zory, tel. 32 471 95 55, poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00.