Zakres robót obejmie budowę chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowę zjazdów indywidualnych, rozbiórkę elementów podziemnego przejścia dla pieszych, a także remont chodnika przy ul. Leśnej.

Roboty powinny być wykonane do końca września.