Celem Konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez opisanie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie ludzi. Prace konkursowe muszą prezentować historie i doświadczenia uczestników projektów i/lub osób realizujących projekty. Celem VI edycji konkursu jest w szczególności promocja wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanego do osób:

·         niepełnosprawnych,

·          w wieku 50+,

·         młodych (do 30 roku życia).

W tegorocznej edycji konkursu preferowane będą prace w formie reportażu
Patronat nad konkursem sprawują: Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych.

O Konkursie można przeczytać na stronie www.ludzkatwarzefs.pl