Zgłoszenia  do rozgrywek przyjmuje organizator imprezy czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca. (email: mosir@xm.pl; fax 32 4718-614).

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www. mlsa.zsu.pl