Już w czwartek 31 maja każdy chętny będzie mógł wziąć udział w teście Coopera. Jest to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym, nieprzerwanym biegu. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Test Coopera (czyt. test Kupera)– próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem Testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Start do Testu prowadzony będzie w trzech turach tj. godz. 16.00, 16.45, 17.30

Organizatorem imprezy jest Klub Biegacza MOSiR Jastrzębie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapisy i warunki uczestnictwa

Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem Testu. Uczestniczyć mogą dzieci, młodzież od 8 lat oraz dorośli. Niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgodę od opiekuna prawnego do udziału w teście / druk do pobrania ze strony www.kbmosir.neh.pl

Interpretacja wyniku uzyskanego w teście

Dystans uzyskany przez każdego uczestnika z uwzględnieniem płci i wieku będzie podstawą do oceny poziomu kondycji fizycznej wg kryteriów: bardzo dobra, dobra, średnia, zła, bardzo zła. Każdy, kto ukończy Test, otrzyma Dyplom z osiągniętym wynikiem.

Co zrobić, by dobrze przygotować się do Testu?

Po pierwsze należy dobrze się rozgrzać, przygotowując organizm do wzmożonego wysiłku. Do testu powinno się przystępować maksymalnie skoncentrowanym i zmotywowanym. Na wyznaczony sygnał zacznij bieg. Pamiętaj, by na początku nie narzucić zbyt dużego tempa, ponieważ 12 minut szybkiego biegu to naprawdę duży wysiłek. Warto utrzymywać cały czas takie samo tempo, a dopiero   w końcówce przyspieszyć. Jeśli podczas testu nagle opadniesz z sił – możesz chwilę odpocząć, jednak zrób to maszerując. Staraj się dać z siebie jak najwięcej, tak żeby po teście czuć duże zmęczenie – wówczas wynik testu będzie maksymalnie zbliżony do Twojej rzeczywistej wydolności. Po upływie 12 minut od rozpoczęcia biegu możesz się zatrzymać i zmierzyć przebytą odległość.