i zwiększenia kontraktu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2012 oraz powstrzymania przed przekształceniem WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w spółkę kapitałową.

VI sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek dziewięciu radnych, odbyła się 28 maja. „W ostatnim czasie dociera coraz więcej niepokojących informacji na temat bardzo trudnej sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Powodem jest bardzo ograniczona wysokość kontraktu z NFZ na 2012 r., co zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców naszego miasta, w związku z zagrożeniem dalszego funkcjonowania WSS nr 2” – czytamy w uzasadnieniu wniosku.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: posłowie, radni wojewódzcy, dyrekcja szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych. Po blisko trzygodzinnej dyskusji jastrzębska Rada Miasta przy 16 głosach za i bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się przegłosowała przygotowaną pod obrady uchwałę.

Projekt uchwały