Jubileusz szkoły miał bardzo uroczysty charakter. Uczniowie w swoim przedstawieniu pokazali, jak szkolnictwo wyglądało w przeciągu ostatnich 40 lat i jak bardzo się zmieniało. Po części artystycznej przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości i dyrekcji szkoły. Uroczystości uświetnił ogromny tort, na którym wypisano życzenia dla zaszczytnej jubilatki.

Szkoła Podstawowa nr 10 została założona w 1972 roku. Pierwszym dyrektorem była Elfryda Bielaszka, która tą funkcję pełniła do 1990 roku. 19 listopada tego samego roku nowym dyrektorem został Adam Płaczek. Nowy sztandar szkoły poświęcono w 1997 roku.