W kategorii U – usprawnienia softwarowo-techniczne tytuły laureatów II miejsca uzyskali:

Jakub Król i Maciej Skórzański, uczniowie klasy 4tb (technik informatyk)

W kategorii R – pomysł techniczny tytuły laureatów uzyskali:

Patryk Domagalik i Paweł Krosny z klasy 3tac (technik elektryk) i po raz drugi Maciej Skórzański z klasy 4 tb.

Promotorami uczniów byli panowie Krzysztof Smyczek i Dariusz Radajewski.

Podsumowanie V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych odbędzie się 5 czerwca w warszawskim Domu Technika w Warszawie, gdzie uczniowie i ich opiekunowie odbiorą dyplomy uznania i nagrody rzeczowe.