W rankingu „Newsweeka” nasze miasto uplasowało się na wysokiej 3. pozycji w Polsce i 2. na Śląsku. Jak czytamy w tygodniku, pod uwagę wzięto cztery kluczowe aspekty funkcjonowania samego miasta i prowadzenia działalności gospodarczej: stan miejskich finansów, klimat dla przedsiębiorczości, ceny oraz infrastrukturę.