Uczniowie pisali test na podstawie  fragmentu tekstu pochodzącego z baśni H. Ch. Andersena pt. „ Latarnia” oraz prezentowali przed komisją umiejętność głośnego czytania, wylosowanego przez siebie wiersza Joanny Kulmowej. 

Laureatami i tegorocznego konkursu zostali:

I miejsce Dominika Byra SP nr 18

II miejsce MasłgorzataLenartek  SP nr 4

III miejsce Rafał Witek SP nr 16

Wyróżnienia:

Barbara Pietras SP nr 5

Paweł Lechocki SP nr 21

Patrycja Bąk SP nr 9

Zuzanna Bajgrowicz SP nr 9