Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu pt. „Język (-i) a nacjonalizm (–y)” który wygłosiła prof. dr hab. Ewa Sławek.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju jest jednostką dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozpoczął swoją działalność inauguracyjną w roku akademickim 2002/2003. Organizacja powstała z inicjatywy wielu osób – seniorów, kadry dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego i władz miasta Jastrzębie-Zdrój. Aktualna liczba uczestników to 450 osób w wieku od 50 do 80 lat. W 80% są to kobiety.

Wszelkie działania UTW finansowane są ze środków przyznanych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w formie dotacji na realizację działań statutowych. Uniwersytet Śląski w Katowicach zapewnia nadzór merytoryczny oraz częściową obsługę administracyjną. Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupa Jastrzębie-Zdrój jest dr Helena Chrapkiewicz.