Przedmiotem projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” jest budowa sieci teleinformatycznej przy zastosowaniu technologii światłowodowej. Dzięki zastosowaniu światłowodów budowana sieć będzie klasy NGN (Next Generation Network – sieć następnej generacji), tzn. będzie umożliwiać przesył danych z prędkościami pozwalającymi na transmisję głosu i obrazu.

W zakresie projektu przewiduję się:

– budowę kanalizacji teletechnicznej (22,5km) i położenie kabli światłowodowych (31km)

– budowę węzłów sieci (10 szt.)

– budowę centrum zarządzania siecią (zlokalizowane w budynku UM)

Wybudowana infrastruktura światłowodowa będzie dzierżawiona dowolnym operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi na terenie miasta. Dzięki temu operatorzy ci będą mogli świadczyć usługi mieszkańcom i przedsiębiorcom na dużo lepszym poziomie i w nowych obszarach miasta. Efektem poprawy warunków działalności operatorów i wzajemnej konkurencji powinna być lepsza dostępność i jakość usług oraz ich niższa cena – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

W niewielkim zakresie wybudowana sieć zostanie użyta na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta (wzajemne połączenie oraz dostawa Internetu do szkół).