Przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Kilkunastoletnia współpraca między szkołami owocuje dobrymi relacjami uczniów i przestrzeganiem zasad „fair play” we wzajemnej rywalizacji.

Uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych. Szymon Jankowski zajął I miejsce, a Estera Lerch II miejsce w indywidualnych rozgrywkach w tenisie stołowym, natomiast drużyna unihokeja – III miejsce w turnieju drużynowym. Wszyscy uczestnicy zawodów uhonorowani zostali medalami za udział oraz nagrodami rzeczowymi – sprzętem sportowym do uprawiania unihokeja i tenisa stołowego. Opiekę nad zawodnikami sprawowali: A. Wicher i A. Kania.

Równolegle do rozgrywek sportowych odbywała się międzynarodowa konferencja na temat: „Opieka nad uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Opawie oraz dyrektorzy szkół czeskich, słowackich i polskich przedstawili różne formy i metody pracy realizowane w placówkach. Naszą placówkę reprezentowała dyrektor szkoły, Lucyna Penar-Pękała.