Natomiast w piątek 8 czerwca Urząd Miasta pracował będzie od godz. 7.30 do 15.30.