Projekt skierowany jest do uczniów klas: I i II w 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych, II i III w 3-letnich  zasadniczych szkołach zawodowych, II, III i IV techników.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata, następujących dokumentów: formularza zgłoszeniowego do projektu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. Dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.

Rekrutacja potrwa od 5 czerwca do 5 lipca 2012 roku.

Dokumenty są do pobrania:

– w szkołach biorących udział w projekcie,

– na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach http://mamzawod-mamprace.slaskie.pl/ w zakładce Projekty systemowe/ Działanie 9.2,

– na stronie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl w zakładce „Mam zawód-mam pracę w regionie”.