Wysokość środków publicznych, w tym przeznaczonych na realizację zadania w dziedzinie edukacji  w 2011 roku wynosiła 10 450 zł.