Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa przybliżyli zebranym zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach  Poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP RPO WSL.

Podczas spotkania poruszano  zagadnienia związane m.in. z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.  Przedsiębiorcy uzyskali również informacje jakie wydatki można sfinansować w ramach poddziałania 1.2.3,  omówione zostały również kryteria wyboru projektów.