W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój 05.06.2012 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych, podczas których propagowana będzie profilaktyka antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia, złożona przez Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego z siedzibą  przy ulicy Wrocławskiej 23/31; 44-335 Jastrzębie-Zdrój na realizację zadania publicznego pn. „Jastrzębska Akademia Brydża”.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 11.06.2012 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój,
Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.