Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały.

Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

Projekt uchwały