Organizatorem badań jest Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Badania prowadzone są w ramach praktyk studenckich studentów drugiego roku socjologii studiujących zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Opiekunem praktyk jest dr Krzysztof Bierwiaczonek.

W ramach badań przeprowadzanych w trakcie praktyk studenci zaopatrzeni w stosowne zaświadczenia będą przeprowadzać wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami miast. W każdym z miast, bo oprócz Jastrzębia-Zdroju, w badaniach uczestniczą Żory i Tychy, rozmowy przeprowadzone zostaną z 320–osobową, reprezentatywną grupą mieszkańców zamieszkujących wszystkie dzielnice i osiedla. Studenci będą prosić o około 20 minutowy wywiad na tematy związane z przestrzenią miejską. – Proszę o życzliwość i wyrozumiałość w stosunku do studentów-ankieterów i udzielenie im szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Zapewniam o pełnej anonimowość otrzymanych informacji, które opracowywane będą wyłącznie statystycznie. Wyniki badań prowadzonych tylko i wyłącznie w celach naukowych upublicznione zostaną po ich opracowaniu i analizie wiosną 2013 roku – wyjaśnia dr Krzysztof Bierwiaczonek.