Aby otrzymać dane kontaktowe wybranej firmy, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network oraz podać numer referencyjny oferty. Istnieje  również  możliwość stworzenia własnego  profilu, wypełniając formularz znajdujący się  na stronie: www.een.org.pl  zakładce "Zgłoś swoją firmę".