Aktualnie, aby złożyć wniosek, należy asygnować go podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Trwają prace związane z integracją MPe-UP z platformą e-PUAP. Po ukończeniu prac wniosek będzie można podpisać profilem zaufanym. Do chwili zintegrowania obu platform interesanci mogą składać wnioski do Jednostek Organizacyjnych Miasta podpisując je profilem zaufanym za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych – SEKAP. Ponadto przypominamy, że od 2008 roku interesanci mogą załatwiać sprawy elektronicznie w jastrzębskim Urzędzie Miasta za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych – SEKAP.

Integracja Miejskiej Platformy e-Usług Publicznych z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej jest rozszerzeniem funkcjonalności MPe-UP utworzonej w ramach projektu pn. „Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013