Zadaniem szkoły, kształcącej młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz wykonywania prostych prac.

Przystępując do pracy nad mozaikami, pod kierunkiem Wacława Podrucznego, uczniowie wykonali zdjęcia najpiękniejszych miejsc naszego miasta, dzielnicy Zdrój. Korzystając z dostępnych źródeł, sporządzili krótkie  historie powstania Parku Zdrojowego, budynku Spółki Brackiej, głównej ulicy Zdroju czy własnej szkoły.

Następnie obiekty utrwalone na zdjęciach zostały wiernie przeniesione na duży format i podczas wielu godzin pracy, wymagającej cierpliwości i precyzji, wypełniane elementami ceramicznymi.

Efektem dwuletniej pracy jest prezentowana wystawa, dzięki której zwiedzający pozna historię Jastrzębia-Zdroju, zilustrowaną barwnymi mozaikami.

Zostało jeszcze kilka obiektów naszego miasta, które są w trakcie realizacji. Zatem „Spacer po „Zdroju” wciąż trwa…i będzie coraz dłuższy.

Inf. nad. ZS nr 9