Opinie należało składać na piśmie do 8 czerwca w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektów.