Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” złożyło ofertę realizacji zadnia publicznego w dziedzinie „upowszechnianie kultury oraz wspieranie uzdolnień artystycznych” pod tytułem „Zabawy ze sztuką! II edycja” w formie tzw. małego grantu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 25 czerwca 2012 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl