Porządek obrad:

1.    Otwarcie VIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3.    Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy.

4.    Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców ul. Findera.

5.    Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców ul. A. Krajowej.

6.    Dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

7.    Odpowiedzi Prezydenta Miasta Mariana Janeckiego na pytania radnych i osób zaproszonych.

8.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I.3.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój.

9.    Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.