Porządek obrad:

1.    Otwarcie VII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wręczenie odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” Panu prof. dr hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi.

3.    Wybór Komisji uchwał i wniosków.

4.    Przyjęcie protokołów z V i VI Sesji Rady Miasta.

5.    Zgłaszanie interpelacji.

6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

7.    Informacja Prezydenta Miasta.

8.    Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2012 roku.

9.    Sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz sytuacja w służbie zdrowia w mieście

  • referat Komisji Polityki Społecznej,

·         wystąpienia zaproszonych gości:

·         dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

·         przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego,

·         przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia na temat kontraktu dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

·         przedstawiciela Związków Zawodowych WSS Nr 2,

  • dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.