Posiedzenie zostało zwołane na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie przy 5 głosach za i 8 przeciw przedłożona pod obrady uchwała nie została podjęta.