Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Z tym miastem czuję się związany od ponad 40 lat. Pracowałem na kopalni Borynia i miałem pracować na kopalni Jastrzębie, ale dostrzeżono we mnie potencjał naukowy. Jednak nie odszedłem od górnictwa. Uzyskanie tego wyróżnienia jest dla mnie zaszczytem. Poprzez moją osobę nagradzacie uczelnię, którą reprezentuję – podkreślił Antoni Tajduś.

Antoni Tajduś urodził się 16 lutego 1949 roku w Zamieściu – Tymbark. Studia wyższe ukończył na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w 1973 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1973 r. jako asystent na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Następnie kontynuował ją jako adiunkt, później profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. Podczas swojej pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskał następujące stopnie naukowe: doktor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk technicznych i profesor nauk technicznych. Profesor w latach 2002-2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Ogólnych AGH. Zajmował także stanowisko Prodziekana Wydziału Górniczego AGH (1993-1996), a następnie Dziekana Wydziału Górniczego AGH (1996-2002). Od 2003 roku jest Profesorem Zwyczajnym Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Funkcję Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie sprawuje od 2005 roku do września 2012 r.

Od początku pracy naukowej profesor zajmuje się górnictwem, budownictwem podziemnym ze wskazaniem na specjalność z zakresu geotechniki, geomechaniki i budownictwa podziemnego. Dorobek naukowy profesora to 9 patentów, w tym 4 wdrożone, 250 prac naukowo – badawczych i ekspertyz oraz współwykonawca 15 grantów (kierowanie pięcioma). Profesor jest autorem około 170 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. W zakresie kształcenia kadr, wypromował 9 doktorów. Jest również recenzentem kilkunastu przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Profesor jest członkiem w wielu organizacjach i instytucjach. Laureat licznych nagród, wyróżnień i odznaczeń. Dąży do rozwijania sieci akademickiego kształcenia na obszarach naturalnie związanych z górnictwem skalnym dla podniesienia ogólnego poziomu techniki i technologii w tej dziedzinie poprzez współpracę środowisk naukowych z przedsiębiorcami. W roku 2006 przyczynił się do utworzenia na terenie naszego miasta Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej. W 2008 roku za zgodą profesora działalność rozpoczął Uniwersytet Otwarty – grupa Jastrzębie-Zdrój pod nazwą „Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego w Jastrzębiu-Zdroju”.