Wspólny projekt „Pierwsza edycja międzynarodowego czesko-polskiego turnieju hokejowego młodzieży” zdobył uznanie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko. Tym razem zaprzyjaźnione kluby zorganizują cykl turniejów hokejowych w 6 różnych grupach wiekowych. Nowy wymiar współpracy spowoduje zwiększenie częstotliwości wzajemnych kontaktów między polskimi i czeskimi drużynami oraz integrację środowiska hokeistów z obszaru euroregionu. Trzy turnieje rozegrane zostaną na jastrzębskim lodowisku, natomiast kolejne 3 w Havirovie. Oprócz meczów, na każdym turnieju przeprowadzone będą indywidualne konkursy na celność strzałów oraz zręczność operowania kijem. W każdym z turniejów udział wezmą po 3 drużyny z RP i RC w tym JKH i AZ.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.