Nagrody przyznano 25 maja. Koordynatorem projektu jest Anna Urbasik.

Wyróżnienie to przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku nie tylko placówki, ale również całego miasta, a działania pani Anny Urbasik w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zostały uznane za szczególnie nowatorskie i cenne w skali kraju. Projekt nagrodzony w Poznaniu jest przykładem dobrej praktyki, godnym naśladowania przez innych nauczycieli.