Każdy uczestnik musiał napisać artykuł na dwa z trzech zadanych tematów. I tak tematem reportażu był „Zwyczajny bohater naszych czasów”, wywiadu „Naprawdę jaka/jaki jesteś nie wie nikt… – rozmowa z rodzicem”, a felietonu „To były piękne dni! Wspomnienia kibica z Euro 2012”. Jury składające się z ośmiu osób, oceniało prace w skali od 0 do 12 pkt.

W kategorii reportaż zwyciężyli:

I miejsce – Dawid Mika – III gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek

II miejsce – Weronika Skonieczna – III gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek

III miejsce – Małgorzata Grzonka – Zespół Szkół nr 6

Wywiad:

I miejsce – Dawid Mika – III gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek

II miejsce – Aleksandra Ogiegło – III gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek

III miejsce – Aleksandra Bienio – Zespół Szkół Handlowych

Felieton:

I miejsce – Żaneta Zniszczoł – gimnazjum im. ks. Walentego w Jankowicach

II miejsce – Emilia Porębska – gimnazjum w Zespole Szkół nr 8

III miejsce – Anna Poręba – III gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek

Nagrody książkowe wręczył laureatom dyrektor Zespołu Szkół nr 6, Jerzy Maduzia. Ponadto uczniowie otrzymali pióra ufundowane przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.