Porozumieniem objęta została młodzież rozpoczynająca naukę w roku szkolnym 2012/2013 w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych.

JSW zapewni uczniom realizację praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i umożliwi odbycie praktyk zawodowych w podległych zakładach.

– W zależności od potrzeb kadrowych Spółka zatrudni wytypowanych przez dyrekcję szkół najlepszych absolwentów, którzy zdadzą z pozytywnym wynikiem egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Natomiast pozostali absolwenci będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w ramach ogólnego naboru kandydatów do pracy w JSW, w przypadku, gdy taki zostanie ogłoszony. Oczywiście wszyscy oni muszą otrzymać zdolność do pracy pod ziemią oraz uzyskać pozytywny wynik badania psychologicznego.