Gra odbywać się będzie w ramach realizowanego partnerskiego projektu pn. „Aktywne  sąsiedztwo. Działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.