Głównym celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom, którzy nie zawsze mają możliwy dostęp do dodatkowych usług edukacyjnych, którzy wymagają indywidualizacji pracy, dla których możliwość pracy w małej grupie jest szansą odkrycia swoich mocnych stron i wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Program  „Osiągamy sukcesy w nauce” umożliwił bezpłatny dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Budżet projektu to ok. 150 tys. zł, za które to wzbogaciliśmy placówkę w potrzebne pomoce dydaktyczne, zorganizowaliśmy  zajęcia dodatkowe oraz zajęcia specjalistyczne.

W ramach projektu zrealizowano 1060 godzin zajęć dodatkowych:

– dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, w bloku matematyczno-przyrodniczym i w  kształceniu zintegrowanym;

– rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia:   zajęcia z języka angielskiego,  informatyki i zastosowania komputerów, matematyki, przyrody (z wykorzystaniem mikroskopu biomet), polonistyczne;

– rozwijających wiedzę i umiejętności w tym o charakterze     artystycznym i kulturowym:  „Kultura, sztuka, pasja” oraz zajęcia w bloku historia i kultura europejska;

– o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierającym rozwój ucznia: dla uczniów zdolnych, zagrożonych dysleksją, nadpobudliwych psychoruchowo.

W sumie w  12 różnorodnych zajęciach uczestniczyło 180 uczniów (w tym 28 brało udział w 2 formach wsparcia). Zajęcia były prowadzone w niekonwencjonalny sposób, wg własnych programów z wykorzystaniem szerokiej gamy pomocy dydaktycznych. Bogaty wybór ćwiczeń umożliwiał indywidualizację wymagań oraz urozmaicenie zajęć.

22 czerwca w SP 4 odbyło się uroczyste podsumowanie prowadzonych zajęć dodatkowych w ramach projektu,  w formie uroczystości na sali gimnastycznej z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Wydziału Edukacji, Rady Miasta, Rady Rodziców SP4, klasowych Rad Rodziców, całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli oraz członków zarządu projektu.

Dyrektor Szkoły Maria Mazurek przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła cel spotkania.

Charakter projektu, cele oraz wszystkie realizowane zajęcia omówiła i przedstawiła w formie pokazu multimedialnego koordynator projektu Barbara Polnik. Następnie grupa teatralna pod kierunkiem E.Lis przedstawiła inscenizacje pt. „Przygoda w kosmosie” przygotowaną w ramach projektu.

Na zakończenie zostały wręczone dyplomy Polskiego Towarzystwa Dysleksji uczestnikom zajęć prowadzonych zgodnie z programem terapeutycznym PTD, na których wykorzystywano materiały dydaktyczne z serii „Ortograffiti”. Natomiast  za realizację programu edukacyjno – terapeutycznego „Ortograffiti”, szkoła otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Jeszcze projekt nie został całkowicie zakończony, czaka nas bowiem ewaluacja projektu- wypełnianie ankiet, przeprowadzanie testów, badanie rezultatów oraz kompletowanie całej dokumentacji projektu. Nie mniej jednak cieszymy się, że udało nam się zrealizować zamierzone cele, które również będą procentować w przyszłości.

Koordynator projektu

mgr inż. Barbara Polnik