Termin realizacji zadania przewidziany jest od 10 września do 30 listopada 2012 roku.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2012 wynosi 15 000 zł.