Przedmiotem konkursu są podejmowane przez firmę inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu jej działalności i wytwarzanych produktów na środowisko oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska, realizowane w roku  poprzedzającym edycję konkursu. Ocenie podlegają także ogólne kwestie związane z ochroną środowiska w firmie zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Konkurs ma charakter ogólnopolski,  do udziału w nim mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa nagrodzone innymi nagrodami za działalność proekologiczną.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie u organizatora do 30.09.2012 roku  wniosku konkursowego wraz z załącznikami oraz uiszczenie  opłaty rejestracyjnej w wysokości 500,00 zł  netto + VAT  dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 1000,00 zł. netto + VAT dla dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie: www.ecomanager.pl