Na realizację zadania zostały przeznaczone środku publiczne w wysokości 20 000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić zainteresowane podmioty z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzące działalność na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 toku o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654) i posiadające w swojej strukturze poradnię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Termin realizacji zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej obejmuje okres od 1 sierpnia do 10 grudnia 2012 roku.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60, pokój nr 020 A do dnia 16 lipca 2012 roku