Skład Rady przedstawia się następująco:

III sektor reprezentują,

– Krzysztof Balon – WRZOS,

– Paweł Dębek – Dolnośląska Rada ds. Młodzieży,

– Michał Ludwikowski, Fundacja Rozwoju,

– Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,

– Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego,

 – ks. Robert Sitarek – Polska Rada Ekumeniczna,

– ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej,

– Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

– Łukasz Waszak – Sieć SPLOT,

– Jan Jakub Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia;

stronę samorządową reprezentują,

– Marek Mazur- Związek Województw RP,

– Marek Tramś –  Związek Powiatów Polskich,

– Michał Guć – Związek Miast Polskich,

– Marcin Wojdat – Unia Metropolii Polskich,

– Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP;

stronę rządową reprezentują,

– Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

– Małgorzata Omilanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Lucyna Bogusz – doradczyni premiera Waldemara Pawlaka, reprezentuje Ministerstwo Gospodarki,

– Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

– Jarosław Duda – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.