Działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich”, gdzie m.in. odbędzie się quiz wiedzy o Jastrzębiu-Zdroju i jego czeskich miastach partnerskich z nagrodami oraz zaprezentowana zostanie wystawa dokumentująca realizację transgranicznych projektów realizowanych przez podmioty z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i  Hawierzowa. Każdy odwiedzający tego dnia Park Zdrojowy będzie mógł nabyć informatory, publikacje, przewodniki, mapy i inne wydawnictwa prezentujące najciekawsze miejsca w Euroregionie Śląsk Cieszyński, do których warto się wybrać w wakacje. Ponadto dostępne będą także informatory z  zaplanowanymi na wakacje wydarzeniami organizowanymi przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński