do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Jesienna Triada Koncertowa „Silesian Voices”.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club z siedzibą pod adresem Rynek 18,

44-100 Gliwice.

 Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 04 lipca 2012 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.