Przy pomniku spotkali się przedstawiciele władz miasta, środowisk kombatanckich i służb mundurowych, a także zakładów pracy. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych oraz harcerzy, którzy objęli wartę. Dla wszystkich przybyłych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 przygotowały program słowno-muzyczny. Zagrała również orkiestra KWK „Borynia”. Orkiestry tej można było też posłuchać w Parku Zdrojowym, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

W przyjaznych progach Domu Zdrojowego pełnomocnik prezydenta miasta Franciszek Piksa powitał wszystkich zgromadzonych, przypominając jednocześnie, jak wielką chwilą był moment wkroczenia wojsk polskich do Jastrzębia.

Wejście wojsk polskich to było wejście uroczyste, triumfalne. One swoją obecnością chciały potwierdzić polskość tych ziem – mówił pełnomocnik.

Następnie ciekawy wykład, bardzo przystępnym językiem wygłosił Marcin Boratyn, kierownik Galerii Historii Miasta.

90 lat temu przyszła Polska do Jastrzębia – rozpoczął wystąpienie Marcin Boratyn. Po czym zadał pytanie, które stało się motywem wykładu: czy 90 lat temu Polska miała prawa do Górnego Śląska? Śledząc historię naszej miejscowości i regionu udzielił odpowiedzi pozytywnej, podkreślając fakt trwania Ślązaków w polskości. Zwrócił on także uwagę na duży wkład mieszkańców ziemi jastrzębskiej i rybnickiej w czyn powstańczy, przypominając, że ziemie te nazywano „burzowym zakątkiem Górnego Śląska”.

Ten dzień – 4 lipca – powinien być obchodzony co roku, nawet symbolicznie. To wielka data w historii Jastrzębia – zaznaczył.
Obchody zakończył występ Stowarzyszenia „Chór Miejski”, które przygotowało na tę okazję pieśni powstańcze i patriotyczne. Ponadto na tarasie Domu Zdrojowego można było zobaczyć wystawę pamiątek z okresu powstań śląskich. Oryginale zdjęcia, dokumenty z tamtych czasów udostępnił pan Stanisław Łastówka.

Galeria zdjęć